Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kazimierz Biskupi gmina Kazimierz Biskupi, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-10-11 Data wydania: 2016-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/245/16 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 września 2016r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w Woli Łaszczowej oraz w Kazimierzu Biskupim gm. Kazimierz Biskupi.
Data dodania do bazy: 2016-10-21 10:04:22
Data ogłoszenia: 2016-01-18 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/149/15 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Bukowa - Dębowa, położonego w obrębie geodezyjnym Kazimierz Biskupi, gm. Kazimierz Biskupi
Data dodania do bazy: 2016-01-18 21:02:56
Data ogłoszenia: 2015-09-22 Data wydania: 2015-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/89/15 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Kazimierz Biskupi oraz Władzimirów gm. Kazimierz Biskupi
Data dodania do bazy: 2016-02-15 11:54:22
Data ogłoszenia: 2015-06-05 Data wydania: 2015-06-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.183.2015.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2015r. orzekające nieważność § 3 pkt 1), § 5 pkt 3), § 9 w zakresie zwrotu „1MN”; § 9 pkt 12) lit. a) i pkt 13) oraz załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VIII/49/15 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kazimierz Biskupi i Nieświastów, Władzimirów, Wieruszew i Kamienica
Data dodania do bazy: 2015-06-08 21:23:18
Data ogłoszenia: 2015-05-18 Data wydania: 2015-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/49/15 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kazimierz Biskupi i Nieświastów, Władzimirów, Wieruszew i Kamienica.
Data dodania do bazy: 2015-10-20 12:45:51
Data ogłoszenia: 2014-10-01 Data wydania: 2014-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/411/14 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach geodezyjnych Kazimierz Biskupi i Sokółki, gmina Kazimierz Biskupi
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:18:11
Data ogłoszenia: 2010-10-25 Data wydania: 2010-09-02
Tytuł dokumentu: uchwala nr LV/439/10 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 2 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod usługi sportu i zieleń urządzoną w Kazimierzu Biskupim gm. Kazimierz Biskupi
Data dodania do bazy: 2011-05-23 23:59:00
Data ogłoszenia: 2010-06-29 Data wydania: 2010-03-25
Tytuł dokumentu: Uchwała nr XLVIII/408/2010 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 238/7 i 238/11 w miejscowości Kazimierz Biskupi gm. Kazimierz Biskupi
Data dodania do bazy: 2011-05-18 22:36:00
Data ogłoszenia: 2010-06-29 Data wydania: 2010-03-25
Tytuł dokumentu: Uchwała nr XLVIII/409/2010 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 385/5 i 390/1 w miejscowości Kazimierz Biskupi gm. Kazimierz Biskupi .
Data dodania do bazy: 2011-05-27 18:20:00
Data ogłoszenia: 2010-06-29 Data wydania: 2010-03-25
Tytuł dokumentu: Uchwała nr XLVIII/410/2010 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 802/9 i 802/11 w miejscowości Kazimierz Biskupi gm. Kazimierz Biskupi
Data dodania do bazy: 2011-03-28 01:42:00