Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kamienica gmina Kazimierz Biskupi, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-09-08 Data wydania: 2017-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/370/17 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kamienica, gm. Kazimierz Biskupi
Data dodania do bazy: 2017-09-10 20:34:28
Data ogłoszenia: 2016-01-18 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/150/15 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w gminie Kazimierz Biskupi
Data dodania do bazy: 2016-01-18 21:02:56
Data ogłoszenia: 2015-10-08 Data wydania: 2015-10-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.330.2015.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 października 2015r. orzekające nieważność § 13 ust. 1 pkt 1 we fragmencie „rozbiórkę istniejącej linii energetycznej SN 15 kV przebiegającej nad działką nr 38/9” oraz § 13 ust. 6 pkt 5 Uchwały Nr XII/88/15 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamienica, gmina Kazimierz Biskupi
Data dodania do bazy: 2015-10-08 14:05:41
Data ogłoszenia: 2015-09-21 Data wydania: 2015-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/88/15 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamienica, gmina Kazimierz Biskupi
Data dodania do bazy: 2015-09-30 12:13:39
Data ogłoszenia: 2015-06-05 Data wydania: 2015-06-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.183.2015.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2015r. orzekające nieważność § 3 pkt 1), § 5 pkt 3), § 9 w zakresie zwrotu „1MN”; § 9 pkt 12) lit. a) i pkt 13) oraz załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VIII/49/15 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kazimierz Biskupi i Nieświastów, Władzimirów, Wieruszew i Kamienica
Data dodania do bazy: 2015-06-08 21:23:18
Data ogłoszenia: 2015-05-18 Data wydania: 2015-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/49/15 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kazimierz Biskupi i Nieświastów, Władzimirów, Wieruszew i Kamienica.
Data dodania do bazy: 2015-10-20 12:45:51