Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Stefanowo gmina Kazimierz Biskupi, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2014-04-08 Data wydania: 2014-02-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/351/14 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Jóźwinie, Komorowie, Stefanowie, Nieświastowie, Bochlewie i Anielewie gm. Kazimierz Biskupi
Data dodania do bazy: 2014-04-17 08:45:26
Data ogłoszenia: 2014-04-02 Data wydania: 2014-03-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.158.2014.22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2014r. orzekające nieważność przepisów: § 8 ust. 5 w zakresie zwrotu „klasy lokalnej”, § 8 ust. 6 w zakresie zwrotu „klasy lokalnej”, § 9 ust. 7 pkt 2, § 9 ust. 10 lit. a, b oraz c, a także § 16 uchwały Nr XLIII/351/14 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 17.02.2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Jóźwinie, Komorowie, Stefanowie, Nieświastowie, Bochlewie i Anielewie gm. Kazimierz Biskupi
Data dodania do bazy: 2014-04-29 08:14:56