Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wojciechówka gmina Żelazków, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2014-11-05 Data wydania: 2014-09-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIV/287/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 5 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Wojciechówka Gmina Żelazków, obejmującego działkę o nr ewid. 55/5
Data dodania do bazy: 2015-03-26 09:15:40
Data ogłoszenia: 2013-10-01 Data wydania: 2013-07-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/214/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Wojciechówka Gmina Żelazków, obejmującego działki o nr ewid. 58/10 i 58/11.
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:53
Data ogłoszenia: 2013-10-01 Data wydania: 2013-09-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.42.2013.18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 września 2013r. wskazujące że uchwała Nr XL/214/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Wojciechówka Gmina Żelazków, obejmującego działki o nr ewid. 58/10 i 58/11 - podjęta została z nieistotnym naruszeniem prawa
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:53