Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Żelazków, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-03-14 Data wydania: 2016-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/123/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 135, obręb Florentyna, gmina Żelazków
Data dodania do bazy: 2016-03-17 08:52:27
Data ogłoszenia: 2015-11-18 Data wydania: 2015-10-21
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KIN-I.4131.1.325.2015.18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2015r. orzekające nieważność Uchwały Nr IX/80/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 września 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 135, obręb Florentyna, gmina Żelazków
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:01:58
Data ogłoszenia: 2015-10-06 Data wydania: 2015-09-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/80/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 września 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 135, obręb Florentyna, gmina Żelazków
Data dodania do bazy: 2015-10-17 10:25:03
Data ogłoszenia: 2015-03-11 Data wydania: 2015-02-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 31/3, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9 i 31/10 we wsi Dębe gmina Żelazków
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:24
Data ogłoszenia: 2014-11-18 Data wydania: 2014-11-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.430.2014.15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2014r. orzekające nieważność uchwały Nr LV/291/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 31/3, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9 i 31/10 we wsi Dębe gmina Żelazków
Data dodania do bazy: 2015-02-26 20:15:38
Data ogłoszenia: 2014-11-05 Data wydania: 2014-09-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIV/287/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 5 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Wojciechówka Gmina Żelazków, obejmującego działkę o nr ewid. 55/5
Data dodania do bazy: 2015-03-26 09:15:40
Data ogłoszenia: 2013-10-01 Data wydania: 2013-07-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/214/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Wojciechówka Gmina Żelazków, obejmującego działki o nr ewid. 58/10 i 58/11.
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:53
Data ogłoszenia: 2013-10-01 Data wydania: 2013-09-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.42.2013.18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 września 2013r. wskazujące że uchwała Nr XL/214/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Wojciechówka Gmina Żelazków, obejmującego działki o nr ewid. 58/10 i 58/11 - podjęta została z nieistotnym naruszeniem prawa
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:53
Data ogłoszenia: 2013-08-06 Data wydania: 2013-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/187/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 marca 2013r. w sprawie : uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelazków w m.Biernatki obręb geodezyjny Florentyna dz. nr 31/6
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:40
Data ogłoszenia: 2013-08-06 Data wydania: 2013-08-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.388.2013.18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 sierpnia 2013r. orzekające nieważność § 15 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/187/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelazków w m. Biernatki obręb geodezyjny Florentyna dz. nr 31/6
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:40