Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Biernatki gmina Żelazków, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2013-08-06 Data wydania: 2013-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/187/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 marca 2013r. w sprawie : uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelazków w m.Biernatki obręb geodezyjny Florentyna dz. nr 31/6
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:40
Data ogłoszenia: 2013-08-06 Data wydania: 2013-08-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.388.2013.18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 sierpnia 2013r. orzekające nieważność § 15 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/187/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelazków w m. Biernatki obręb geodezyjny Florentyna dz. nr 31/6
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:40