Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Szałe gmina Opatówek, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2011-05-09 Data wydania: 2010-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 258/10 Wójta Gminy Opatówek z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek dla działek nr 242/1 i 243/3 we wsi Szałe
Data dodania do bazy: 2011-05-09 21:10:00
Data ogłoszenia: 2011-05-09 Data wydania: 2010-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 259/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 października 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek dla działki 566/1 we wsi Szałe.
Data dodania do bazy: 2011-05-09 22:42:00
Data ogłoszenia: 2010-07-06 Data wydania: 2010-05-04
Tytuł dokumentu: Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Ka.I-5.0911-101/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 maja 2010 r. orzekające nieważność uchwały nr 209/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wzdłuż Zbiornika Szałe w miejscowości Szałe
Data dodania do bazy: 2011-02-17 17:35:00