Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Opatówek, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2013-06-14 Data wydania: 2013-04-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr 295/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek w m. Opatówek w rejonie ulicy Piaskowej i ulicy Dziubińskiego
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:36
Data ogłoszenia: 2013-06-13 Data wydania: 2013-05-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.298.2013.17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2013r. orzekające nieważność § 12 ust.3 pkt 7 uchwały Nr 295/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 kwietnia 2013r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek w m. Opatówek w rejonie ulicy Piaskowej i ulicy Dziubińskiego
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:36
Data ogłoszenia: 2011-05-09 Data wydania: 2010-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 258/10 Wójta Gminy Opatówek z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek dla działek nr 242/1 i 243/3 we wsi Szałe
Data dodania do bazy: 2011-05-09 21:10:00
Data ogłoszenia: 2011-05-09 Data wydania: 2010-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 259/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 października 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek dla działki 566/1 we wsi Szałe.
Data dodania do bazy: 2011-05-09 22:42:00
Data ogłoszenia: 2011-02-07 Data wydania: 2010-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 257/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 października 2010r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości Józefów"
Data dodania do bazy: 2011-04-29 20:21:00
Data ogłoszenia: 2010-07-06 Data wydania: 2010-05-04
Tytuł dokumentu: Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Ka.I-5.0911-101/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 maja 2010 r. orzekające nieważność uchwały nr 209/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wzdłuż Zbiornika Szałe w miejscowości Szałe
Data dodania do bazy: 2011-02-17 17:35:00