Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Opatówek gmina Opatówek, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2013-06-14 Data wydania: 2013-04-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr 295/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek w m. Opatówek w rejonie ulicy Piaskowej i ulicy Dziubińskiego
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:36
Data ogłoszenia: 2013-06-13 Data wydania: 2013-05-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.298.2013.17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2013r. orzekające nieważność § 12 ust.3 pkt 7 uchwały Nr 295/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 kwietnia 2013r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek w m. Opatówek w rejonie ulicy Piaskowej i ulicy Dziubińskiego
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:36