Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Tomaszkowo gmina Stawiguda, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2016-12-07 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/202/2016 Rady Gminy Stawiguda z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda – kolonia Tomaszkowo
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:43
Data ogłoszenia: 2015-10-21 Data wydania: 2015-10-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/92/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 15 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 51 z projektowaną obwodnicą miasta Olsztyna w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2015-10-25 12:48:03
Data ogłoszenia: 2015-03-30 Data wydania: 2015-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego funkcjonującego pod nazwą „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda obręb Tomaszkowo – jednostka I”
Data dodania do bazy: 2015-04-18 14:34:11
Data ogłoszenia: 2015-03-13 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, obszar – Tomaszkowo sektor „H”
Data dodania do bazy: 2015-04-30 13:06:08
Data ogłoszenia: 2014-12-02 Data wydania: 2014-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/313/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej położonych po wschodniej stronie drogi krajowej nr 51 w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2014-12-17 19:12:28
Data ogłoszenia: 2014-10-21 Data wydania: 2014-09-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/304/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 11 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda – kolonia Tomaszkowo
Data dodania do bazy: 2015-01-14 08:14:32
Data ogłoszenia: 2014-06-12 Data wydania: 2014-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/286/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na obszarze jednostki „J” w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2014-06-16 20:02:00
Data ogłoszenia: 2014-06-12 Data wydania: 2014-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/288/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze jednostki „G” w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2014-06-16 20:02:00
Data ogłoszenia: 2014-02-21 Data wydania: 2013-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/258/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2014-03-02 17:16:13
Data ogłoszenia: 2014-02-21 Data wydania: 2014-02-19
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-4131.50.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 19 lutego 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXXII/258/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2014-03-02 17:16:13