Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Jaroty gmina Stawiguda, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2013-05-09 Data wydania: 2013-03-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/183/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Jaroty, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2013-07-14 19:23:22
Data ogłoszenia: 2013-05-09 Data wydania: 2013-04-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-4131.329.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXIV/183/2013 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Jaroty, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2013-07-14 19:23:22