Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Majdy gmina Stawiguda, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2017-04-14 Data wydania: 2017-03-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/250/2017 Rady Gminy Stawiguda z dnia 16 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Majdy położonych na terenie jednostki C, gmina Stawiguda.
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:24
Data ogłoszenia: 2015-03-17 Data wydania: 2015-03-13
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.34.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 marca 2015r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr IV/21/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy - jednostka C, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2015-05-04 16:48:30
Data ogłoszenia: 2015-03-13 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy – jednostka C, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2015-05-04 16:48:30
Data ogłoszenia: 2015-03-13 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy – jednostka D, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2015-05-04 16:48:30
Data ogłoszenia: 2012-10-29 Data wydania: 2012-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/132/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, miejscowości Majdy – jednostka „D”
Data dodania do bazy: 2012-11-02 15:05:05
Data ogłoszenia: 2010-04-21 Data wydania: 2010-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/209/10 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, miejscowości Majdy - jednostka C" zatwierdzonego Uchwałą Nr VII/63/99 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 1999 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 48 poz. 892 z dnia 20.07.1999 r.
Data dodania do bazy: 2011-02-07 20:16:00