Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Stawiguda gmina Stawiguda, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2017-04-14 Data wydania: 2017-03-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/251/2017 Rady Gminy Stawiguda z dnia 16 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów działalności gospodarczej położonych w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:24
Data ogłoszenia: 2016-12-02 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/201/2016 Rady Gminy Stawiguda z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w centrum miejscowości Stawiguda, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:43
Data ogłoszenia: 2015-03-13 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stawiguda, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2015-04-30 13:05:59
Data ogłoszenia: 2010-12-24 Data wydania: 2010-10-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/261/10 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej (dz. nr 335) położonych na południowy-zachód od wsi Stawiguda w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda.
Data dodania do bazy: 2011-02-04 17:35:00
Data ogłoszenia: 2010-05-07 Data wydania: 2010-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/211/10 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej położonych w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda.
Data dodania do bazy: 2011-05-25 22:10:00
Data ogłoszenia: 2009-10-13 Data wydania: 2009-09-09
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/175/2009 Rady Gminy Stawiguda z dnia 9 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości Stawiguda, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2011-07-28 22:22:47