Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zagrody gmina Sitkówka-Nowiny, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2012-01-23 Data wydania: 2011-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr RG- XIV / 107 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz teren cmentarza - plan H"
Data dodania do bazy: 2012-01-31 20:38:22
Data ogłoszenia: 2012-01-23 Data wydania: 2012-01-13
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.82.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 stycznia 2012r. stwierdzam nieważność części uchwały Nr XIV/107/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą „Sołectwo Zgórsko-Zagrody – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz teren cmentarza – plan H
Data dodania do bazy: 2012-01-31 20:38:22
Data ogłoszenia: 2012-01-12 Data wydania: 2011-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr RG- XIV / 106 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr RG-L/407/10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz teren cmentarza - plan H"
Data dodania do bazy: 2012-01-15 01:17:50