Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Szewce gmina Sitkówka-Nowiny, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2014-07-01 Data wydania: 2014-05-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr RG-XLII/360/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 21 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 12 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny
Data dodania do bazy: 2014-07-30 07:14:31
Data ogłoszenia: 2013-08-19 Data wydania: 2013-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr RG-XXXII/280/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 5, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą „Sołectwo Szewce – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – plan D"
Data dodania do bazy: 2013-08-28 15:53:17
Data ogłoszenia: 2013-02-05 Data wydania: 2013-01-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.5.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr RG-XXVI/210/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą „Sołectwo Szewce – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – plan D”
Data dodania do bazy: 2013-02-05 21:36:51