Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wola Murowana gmina Sitkówka-Nowiny, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2014-12-04 Data wydania: 2014-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr RG-XLV/395/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany nr 7 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Wola Murowana - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan P"
Data dodania do bazy: 2014-12-09 16:48:34
Data ogłoszenia: 2014-08-13 Data wydania: 2014-07-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.36.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 lipca 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr RG-XLIII/370/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Nr 7 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą „Sołectwo Wola Murowana - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan P".
Data dodania do bazy: 2014-08-15 13:14:35