Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat lubliniecki, śląskie


Data ogłoszenia: 2013-11-06 Data wydania: 2013-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 457/XL/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Częstochowskiej w północno-wschodniej części miasta Lublińca
Data dodania do bazy: 2013-11-19 08:56:06
Data ogłoszenia: 2013-10-07 Data wydania: 2013-07-05
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn.akt II SA/Gl 502/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Gminy w Boronowie z dnia 26 września 2012 r. nr 61/XXV/2012 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:04:02
Data ogłoszenia: 2013-10-02 Data wydania: 2013-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/258/13 Rady Gminy Herby z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Herby obejmującego tereny gazociągu średniego ciśnienia na terenach leśnych w miejscowości Herby
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:46
Data ogłoszenia: 2013-08-29 Data wydania: 2013-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr 430/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Wiejskiej - Steblów w północnej części miasta Lublińca
Data dodania do bazy: 2013-09-09 14:24:23
Data ogłoszenia: 2013-08-29 Data wydania: 2013-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr 431/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Cmentarnej oraz obszaru w rejonie ul. Dworcowej w śródmieściu miasta Lublińca
Data dodania do bazy: 2013-09-09 14:24:23
Data ogłoszenia: 2013-07-26 Data wydania: 2013-07-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/237/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kochanowice
Data dodania do bazy: 2013-08-26 13:14:26
Data ogłoszenia: 2013-07-26 Data wydania: 2013-07-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/237/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kochanowice
Data dodania do bazy: 2013-08-26 13:14:26
Data ogłoszenia: 2013-07-26 Data wydania: 2013-07-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/237/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kochanowice
Data dodania do bazy: 2013-08-26 13:14:26
Data ogłoszenia: 2013-07-26 Data wydania: 2013-07-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/237/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kochanowice
Data dodania do bazy: 2013-08-26 13:14:26
Data ogłoszenia: 2013-07-26 Data wydania: 2013-07-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/237/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kochanowice
Data dodania do bazy: 2013-08-26 13:14:26