Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Herby, śląskie


Data ogłoszenia: 2013-10-02 Data wydania: 2013-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/258/13 Rady Gminy Herby z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Herby obejmującego tereny gazociągu średniego ciśnienia na terenach leśnych w miejscowości Herby
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:46
Data ogłoszenia: 2013-03-22 Data wydania: 2013-03-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/214/13 Rady Gminy Herby z dnia 13 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Herby obejmującej obszar w miejscowości Herby położony między ulicami: Nową i Katowicką
Data dodania do bazy: 2013-03-25 13:39:26
Data ogłoszenia: 2013-03-22 Data wydania: 2013-03-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/215/13 Rady Gminy Herby z dnia 13 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Herby obejmującej obszar w miejscowości Lisów położony między ulicami: Szkolną i Sportową
Data dodania do bazy: 2013-03-25 13:39:26
Data ogłoszenia: 2013-03-22 Data wydania: 2013-03-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/216/13 Rady Gminy Herby z dnia 13 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Herby obejmującej obszar w miejscowości Mochała położony przy ulicy Droniowickiej
Data dodania do bazy: 2013-03-25 13:39:26
Data ogłoszenia: 2013-02-08 Data wydania: 2012-12-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/208/12 Rady Gminy Herby z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Herby obejmującej obszary położone w miejscowościach: Kalina na zapleczu ulicy Strażackiej, Olszyna przy ulicy Nadrzecznej i Lisów na zapleczu ulicy Częstochowskiej
Data dodania do bazy: 2013-02-11 22:07:27
Data ogłoszenia: 2013-02-08 Data wydania: 2012-12-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/208/12 Rady Gminy Herby z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Herby obejmującej obszary położone w miejscowościach: Kalina na zapleczu ulicy Strażackiej, Olszyna przy ulicy Nadrzecznej i Lisów na zapleczu ulicy Częstochowskiej
Data dodania do bazy: 2013-02-11 22:07:27
Data ogłoszenia: 2013-02-08 Data wydania: 2012-12-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/208/12 Rady Gminy Herby z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Herby obejmującej obszary położone w miejscowościach: Kalina na zapleczu ulicy Strażackiej, Olszyna przy ulicy Nadrzecznej i Lisów na zapleczu ulicy Częstochowskiej
Data dodania do bazy: 2013-02-11 22:07:27