Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Lubliniec, śląskie


Data ogłoszenia: 2017-04-04 Data wydania: 2017-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr 350/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w śródmieściu miasta Lublińca obejmującego tereny położone pomiędzy ulicami: Św. Anny, Wyszyńskiego, Piłsudskiego oraz tereny położone na południe od Ronda Śląskiego
Data dodania do bazy: 2017-04-19 22:54:00
Data ogłoszenia: 2016-11-22 Data wydania: 2016-11-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.122.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 9 listopada 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 268/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Droniowiczki miasta Lublińca
Data dodania do bazy: 2016-11-27 17:20:42
Data ogłoszenia: 2016-10-14 Data wydania: 2016-09-30
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr 2/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca
Data dodania do bazy: 2016-10-19 20:20:13
Data ogłoszenia: 2016-10-10 Data wydania: 2016-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 268/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Droniowiczki miasta Lublińca
Data dodania do bazy: 2016-10-11 22:14:56
Data ogłoszenia: 2016-04-12 Data wydania: 2016-04-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.35.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 195/XIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca
Data dodania do bazy: 2016-04-17 13:12:39
Data ogłoszenia: 2016-03-07 Data wydania: 2016-02-25
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr 1/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:07:37
Data ogłoszenia: 2016-01-19 Data wydania: 2015-12-07
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr 1/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca
Data dodania do bazy: 2016-01-20 21:57:23
Data ogłoszenia: 2016-01-19 Data wydania: 2016-01-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.3.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 14 stycznia 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 166/XVI/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca
Data dodania do bazy: 2016-01-20 21:57:23
Data ogłoszenia: 2015-01-08 Data wydania: 2014-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 44/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Klonowej i Częstochowskiej we wschodniej części miasta Lublińca
Data dodania do bazy: 2015-04-10 12:32:50
Data ogłoszenia: 2015-01-08 Data wydania: 2014-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 43/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca w rejonie ulicy Klonowej
Data dodania do bazy: 2015-04-30 13:05:35