Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Katowice gmina Katowice, śląskie


Data ogłoszenia: 2017-06-08 Data wydania: 2017-06-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/816/17 Rady Miasta Katowice z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. KWK „Murcki – Staszic”– część obejmująca obszar w rejonie ulicy Uniczowskiej
Data dodania do bazy: 2017-06-08 22:40:47
Data ogłoszenia: 2017-06-08 Data wydania: 2017-06-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/814/17 Rady Miasta Katowice z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach – część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej
Data dodania do bazy: 2017-06-08 22:40:47
Data ogłoszenia: 2017-03-13 Data wydania: 2017-03-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/720/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Raciborskiej, Strzeleckiej i Mikołowskiej w Katowicach
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:18
Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-11-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/652/16 Rady Miasta Katowice z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca teren doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:39
Data ogłoszenia: 2016-09-23 Data wydania: 2016-09-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/608/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie lotniska Muchowiec w Katowicach
Data dodania do bazy: 2016-09-29 15:52:47
Data ogłoszenia: 2016-09-22 Data wydania: 2016-09-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/607/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Murckowskiej i Bagiennej w Katowicach
Data dodania do bazy: 2016-09-23 13:43:53
Data ogłoszenia: 2016-09-05 Data wydania: 2016-08-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.104.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Katowice nr XXVIII/584/16 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach, z wyłączeniem części wschodniej obszaru dawnej Huty Baildon
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:54
Data ogłoszenia: 2016-07-11 Data wydania: 2016-06-29
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Rady Miasta Katowice z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach
Data dodania do bazy: 2016-07-11 19:30:37
Data ogłoszenia: 2016-05-17 Data wydania: 2016-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/503/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Katowickiego Parku Leśnego położonego po północnej stronie Alei Górnośląskiej – rejon „Doliny Trzech Stawów” w Katowicach
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:08
Data ogłoszenia: 2016-05-16 Data wydania: 2016-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/502/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Alei Roździeńskiego i ul. Zakopiańskiej w Katowicach – część obejmująca obszar z wyłączeniem fragmentu drogi ekspresowej w rejonie skrzyżowania Alei Roździeńskiego i ul. Bohaterów Monte Cassino
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:29