Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Katowice gmina Katowice, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLIII/816/17 Rady Miasta Katowice z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. KWK „Murcki – Staszic”– część obejmująca obszar w rejonie ulicy Uniczowskiej1


2


3


4


5


6


7


8


9