Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Katowice gmina Katowice, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.104.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Katowice nr XXVIII/584/16 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach, z wyłączeniem części wschodniej obszaru dawnej Huty Baildon1


2


3