Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zawada gmina Mstów, śląskie


Data ogłoszenia: 2017-02-13 Data wydania: 2017-02-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.15.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 1 lutego 2017r. stwierdzające nieważność części uchwały nr XXVIII/216/2016 Rady Gminy Mstów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa Zawada
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:49
Data ogłoszenia: 2014-06-04 Data wydania: 2014-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/354/2014 Rady Gminy Mstów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów obszaru położonego we Mstowie i Zawadzie
Data dodania do bazy: 2014-06-06 07:06:01