Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kuśmierki gmina Mstów, śląskie


Data ogłoszenia: 2016-04-12 Data wydania: 2016-04-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.36.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XV/131/2016 Rady Gminy Mstów z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa Kuśmierki
Data dodania do bazy: 2016-04-17 13:12:39
Data ogłoszenia: 2016-03-03 Data wydania: 2016-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/131/2016 Rady Gminy Mstów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa KUŚMIERKI
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:07:37
Data ogłoszenia: 2016-02-12 Data wydania: 2016-02-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.18.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 5 lutego 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/113/2015 Rady Gminy Mstów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa KUŚMIERKI
Data dodania do bazy: 2016-02-15 11:54:30
Data ogłoszenia: 2016-01-25 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/113/2015 Rady Gminy Mstów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa KUŚMIERKI
Data dodania do bazy: 2016-01-25 20:43:44