Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Mstów gmina Mstów, śląskie


Data ogłoszenia: 2016-08-03 Data wydania: 2016-07-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.94.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 29 lipca 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXI/153/2016 Rady Gminy Mstów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa Mstów
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:56
Data ogłoszenia: 2016-07-01 Data wydania: 2016-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/153/2016 Rady Gminy Mstów z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa Mstów
Data dodania do bazy: 2016-07-04 20:50:27
Data ogłoszenia: 2014-06-04 Data wydania: 2014-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/352/2014 Rady Gminy Mstów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Mstowie w gminie Mstów
Data dodania do bazy: 2014-06-06 07:06:01
Data ogłoszenia: 2014-06-04 Data wydania: 2014-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/353/2014 Rady Gminy Mstów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów obszaru położonego przy ul. Słowackiego we Mstowie
Data dodania do bazy: 2014-06-06 07:06:01
Data ogłoszenia: 2014-06-04 Data wydania: 2014-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/354/2014 Rady Gminy Mstów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów obszaru położonego we Mstowie i Zawadzie
Data dodania do bazy: 2014-06-06 07:06:01