Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Bielsko-Biała, śląskie


Data ogłoszenia: 2013-07-08 Data wydania: 2013-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/799/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa oraz usług rekreacji, turystyki i sportu w Kamienicy, w rejonie ulicy Łowieckiej w Bielsku-Białej
Data dodania do bazy: 2013-09-10 11:18:13
Data ogłoszenia: 2013-07-08 Data wydania: 2013-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/800/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej
Data dodania do bazy: 2013-09-10 11:18:13
Data ogłoszenia: 2013-07-08 Data wydania: 2013-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/801/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy
Data dodania do bazy: 2013-09-10 11:18:13
Data ogłoszenia: 2013-06-21 Data wydania: 2013-02-22
Tytuł dokumentu: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2012 r. nr XX/523/2012 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:04:01
Data ogłoszenia: 2013-06-11 Data wydania: 2013-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/766/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług dla obszaru obejmującego tereny w obrębie Stare Bielsko w rejonie ulic Nad Potokiem, Zuchów, Pienińskiej oraz Sarni Stok
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:30
Data ogłoszenia: 2013-03-12 Data wydania: 2013-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/699/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Hałcnowskiej, Braterskiej, Bliźniaczej
Data dodania do bazy: 2013-03-14 08:17:53
Data ogłoszenia: 2013-02-13 Data wydania: 2012-11-05
Tytuł dokumentu: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 stycznia 2012r. nr XV/335/2012 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:59
Data ogłoszenia: 2013-01-09 Data wydania: 2012-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/623/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Ronda Hulanka
Data dodania do bazy: 2013-01-09 23:31:35
Data ogłoszenia: 2013-01-09 Data wydania: 2013-01-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 7 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miasta w Bielsku-Białej Nr XXIV/622/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego tereny położone w obrębie Kamienica, w rejonie ulicy Gościnnej i potoku Dębowiec
Data dodania do bazy: 2013-01-09 23:31:35
Data ogłoszenia: 2012-11-12 Data wydania: 2012-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku ,w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym
Data dodania do bazy: 2012-11-20 09:22:05