Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Bielsko-Biała, śląskie


Data ogłoszenia: 2010-09-02 Data wydania: 2010-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVIII/1357/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Wapienicy, w rejonie ulicy Leśników
Data dodania do bazy: 2011-04-18 01:11:00
Data ogłoszenia: 2010-06-15 Data wydania: 2010-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIV/1274/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej
Data dodania do bazy: 2011-04-13 21:57:00
Data ogłoszenia: 2010-02-23 Data wydania: 2009-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/1181/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przy ulicy Rudawka w Wapienicy w Bielsku-Białej
Data dodania do bazy: 2011-03-13 18:44:00
Data ogłoszenia: 2010-02-23 Data wydania: 2009-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/1182/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu
Data dodania do bazy: 2011-03-25 00:19:00
Data ogłoszenia: 2009-05-29 Data wydania: 2009-04-07
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XL/944/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy północno- -zachodniej granicy miasta, na wschód od alei Gen. Andersa do ulicy Bohaterów Monte Cassino w Bielsku-Białej
Data dodania do bazy: 2011-10-01 14:41:44
Data ogłoszenia: 2009-05-29 Data wydania: 2009-04-07
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XL/945/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla bulwarów rzeki Białej w rejonie ulic gen. Bora-Komorowskiego, Partyzantów, Leszczyńskiej, gen. Maczka
Data dodania do bazy: 2011-10-01 14:41:44
Data ogłoszenia: 2009-05-11 Data wydania: 2009-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXVI/882/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego teren położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Dusznickiej, Gwardzistów i Barkowskiej
Data dodania do bazy: 2011-07-19 10:06:38
Data ogłoszenia: 2009-05-07 Data wydania: 2009-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXVI/881/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmującego teren położony w Olszówce i Kamienicy w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki
Data dodania do bazy: 2011-07-19 10:06:38
Data ogłoszenia: 2009-03-03 Data wydania: 2008-12-09
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXIV/846/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla mieszkalnictwa i usług obejmującego tereny położone w obrębie Jaworze, w rejonie ulicy Światopełka
Data dodania do bazy: 2011-07-12 08:31:33
Data ogłoszenia: 2009-03-03 Data wydania: 2008-12-09
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXIV/847/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego teren położony w Lipniku i Hałcnowie, w rejonie ulic Orchidei i Wyzwolenia
Data dodania do bazy: 2011-07-12 08:31:33