Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wielgłowy gmina Subkowy, pomorskie


Data ogłoszenia: 2014-12-31 Data wydania: 2014-10-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/325/14 Rady Gminy Subkowy z dnia 24 października 2014r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej geodezyjnie nr 47/1 i części obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 47/2 i nr 48 położonych w miejscowości Wielgłowy obręb geodezyjny Brzuśce z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej.
Data dodania do bazy: 2015-01-04 13:11:49
Data ogłoszenia: 2013-12-02 Data wydania: 2013-10-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/237/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 249/1 położonej w miejscowości Wielgłowy i działek oznaczonych geodezyjnie nr 269 i nr 885 położonych w miejscowości Brzuśce, obręb geodezyjny Brzuśce, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:38
Data ogłoszenia: 2013-03-28 Data wydania: 2013-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/200/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 80/10 i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr cz. 57, 76/2, 76/3, 76/5, 76/7, 76/8, 76/9, 77/1, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 77/7, cz. 79, 80/7, 81, 82 położonych w miejscowości Wielgłowy, obręb geodezyjny Brzuśce, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
Data dodania do bazy: 2013-09-26 22:10:45
Data ogłoszenia: 2012-02-07 Data wydania: 2012-01-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/116/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 64/1, 64/2, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7, 64/8 położonych w miejscowości Wielgłowy, obręb geodezyjny Brzuśce, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:24