Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Subkowy, pomorskie


Data ogłoszenia: 2018-03-02 Data wydania: 2018-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/239/18 Rady Gminy Subkowy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Subkowy, obejmującego obszar wsi Subkowy
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2014-12-31 Data wydania: 2014-10-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/325/14 Rady Gminy Subkowy z dnia 24 października 2014r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej geodezyjnie nr 47/1 i części obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 47/2 i nr 48 położonych w miejscowości Wielgłowy obręb geodezyjny Brzuśce z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej.
Data dodania do bazy: 2015-01-04 13:11:49
Data ogłoszenia: 2014-12-11 Data wydania: 2014-10-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/326/14 Rady Gminy Subkowy z dnia 24 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 148/2 i części obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 195/2 położonych w miejscowości Brzuśce
Data dodania do bazy: 2015-01-19 13:28:18
Data ogłoszenia: 2014-12-04 Data wydania: 2014-10-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/324/14 Rady Gminy Subkowy z dnia 24 października 2014r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działek oznaczonych geodezyjnie nr 255/2, 256 i nr 260/3 położonych w miejscowości Brzuśce z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
Data dodania do bazy: 2014-12-08 17:27:23
Data ogłoszenia: 2014-02-14 Data wydania: 2013-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/266/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 154 i nr 155 położonych w miejscowości Brzuśce, gmina Subkowy z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Data dodania do bazy: 2014-02-20 08:30:50
Data ogłoszenia: 2013-12-02 Data wydania: 2013-10-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/237/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 249/1 położonej w miejscowości Wielgłowy i działek oznaczonych geodezyjnie nr 269 i nr 885 położonych w miejscowości Brzuśce, obręb geodezyjny Brzuśce, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:38
Data ogłoszenia: 2013-12-02 Data wydania: 2013-10-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/237/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 249/1 położonej w miejscowości Wielgłowy i działek oznaczonych geodezyjnie nr 269 i nr 885 położonych w miejscowości Brzuśce, obręb geodezyjny Brzuśce, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:38
Data ogłoszenia: 2013-10-15 Data wydania: 2013-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/230/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości o nr ewidencyjnym 159/39 położonej w Subkowach, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:47
Data ogłoszenia: 2013-10-14 Data wydania: 2013-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/229/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 350/6 położonej w Subkowach, gmina Subkowy
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:47
Data ogłoszenia: 2013-10-03 Data wydania: 2013-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/228/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości o nr ewidencyjnych 196/7, 196/8, 197/3, 197/4, 198/1, 198/7 położonych w Subkowach, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla środowiska
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:42