Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Brzuśce gmina Subkowy, pomorskie


Data ogłoszenia: 2014-12-11 Data wydania: 2014-10-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/326/14 Rady Gminy Subkowy z dnia 24 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 148/2 i części obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 195/2 położonych w miejscowości Brzuśce
Data dodania do bazy: 2015-01-19 13:28:18
Data ogłoszenia: 2014-12-04 Data wydania: 2014-10-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/324/14 Rady Gminy Subkowy z dnia 24 października 2014r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działek oznaczonych geodezyjnie nr 255/2, 256 i nr 260/3 położonych w miejscowości Brzuśce z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
Data dodania do bazy: 2014-12-08 17:27:23
Data ogłoszenia: 2014-02-14 Data wydania: 2013-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/266/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 154 i nr 155 położonych w miejscowości Brzuśce, gmina Subkowy z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Data dodania do bazy: 2014-02-20 08:30:50
Data ogłoszenia: 2013-12-02 Data wydania: 2013-10-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/237/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 249/1 położonej w miejscowości Wielgłowy i działek oznaczonych geodezyjnie nr 269 i nr 885 położonych w miejscowości Brzuśce, obręb geodezyjny Brzuśce, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:38
Data ogłoszenia: 2013-03-13 Data wydania: 2013-03-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.32.2013.KSŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXI/188/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 154 i nr 155 położonych w miejscowości Brzuśce, gmina Subkowy z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Data dodania do bazy: 2013-03-21 09:49:45
Data ogłoszenia: 2012-02-07 Data wydania: 2012-01-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/116/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 64/1, 64/2, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7, 64/8 położonych w miejscowości Wielgłowy, obręb geodezyjny Brzuśce, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:24
Data ogłoszenia: 2011-11-29 Data wydania: 2011-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy Subkowy z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123, 135, 136/2 i 148 położonych w miejscowości Brzuśce oraz dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 123 i 148 położonych w miejscowości Waćmierz z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych
Data dodania do bazy: 2011-12-04 13:09:08