Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Subkowy gmina Subkowy, pomorskie


Data ogłoszenia: 2018-03-02 Data wydania: 2018-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/239/18 Rady Gminy Subkowy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Subkowy, obejmującego obszar wsi Subkowy
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2013-10-15 Data wydania: 2013-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/230/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości o nr ewidencyjnym 159/39 położonej w Subkowach, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:47
Data ogłoszenia: 2013-10-14 Data wydania: 2013-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/229/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 350/6 położonej w Subkowach, gmina Subkowy
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:47
Data ogłoszenia: 2013-10-03 Data wydania: 2013-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/228/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości o nr ewidencyjnych 196/7, 196/8, 197/3, 197/4, 198/1, 198/7 położonych w Subkowach, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla środowiska
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:42
Data ogłoszenia: 2013-03-13 Data wydania: 2013-03-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.33.2013.KG Wojewody Pomorskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXI/189/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie sporządzenia zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 350/6 położonej w Subkowach, gmina Subkowy
Data dodania do bazy: 2013-03-21 09:49:45
Data ogłoszenia: 2013-03-13 Data wydania: 2013-03-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.30.2013.WD Wojewody Pomorskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXI/190/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości o nr ewidencyjnym 196/7, 196/8, 197/3, 197/4, 198/1, 198/7 położonych w Subkowach, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla środowiska
Data dodania do bazy: 2013-03-21 09:49:45
Data ogłoszenia: 2012-01-26 Data wydania: 2011-12-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/94/11 Rady Gminy Subkowy z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 234/13, 317, 326, 412/4 i części działek nr 232, 318/1, 318/2, 320, 321/2, 322/2, 330/6, 411, 437/2 położonych w Subkowach, gmina Subkowy
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:24
Data ogłoszenia: 2011-08-22 Data wydania: 2011-06-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/49/11 Rady Gminy Subkowy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 198/8 położonej w Subkowach, gmina Subkowy
Data dodania do bazy: 2011-08-24 20:04:16
Data ogłoszenia: 2011-01-07 Data wydania: 2010-11-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/272/10 Rady Gminy Subkowy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 417, 418/1, cz. 419, 430 i cz. 422/2 położonych w Subkowach, gmina Subkowy
Data dodania do bazy: 2011-04-01 20:32:00
Data ogłoszenia: 2011-01-07 Data wydania: 2010-11-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/273/10 Rady Gminy Subkowy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar dz. geod. nr 129/5 we wsi Subkowy w gminie Subkowy
Data dodania do bazy: 2011-03-08 21:28:00