Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat tczewski, pomorskie


Data ogłoszenia: 2014-01-24 Data wydania: 2013-12-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/205/2013 Rady Gminy Tczew z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zajączkowo i fragmentu wsi Tczewskie Łąki oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Zajączkowo uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/578/06 Rady Gminy Tczew z dnia 22 marca 2006r., gmina Tczew
Data dodania do bazy: 2014-01-27 22:17:54
Data ogłoszenia: 2013-12-02 Data wydania: 2013-10-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/237/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 249/1 położonej w miejscowości Wielgłowy i działek oznaczonych geodezyjnie nr 269 i nr 885 położonych w miejscowości Brzuśce, obręb geodezyjny Brzuśce, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:38
Data ogłoszenia: 2013-12-02 Data wydania: 2013-10-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/237/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 249/1 położonej w miejscowości Wielgłowy i działek oznaczonych geodezyjnie nr 269 i nr 885 położonych w miejscowości Brzuśce, obręb geodezyjny Brzuśce, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:38
Data ogłoszenia: 2013-11-13 Data wydania: 2013-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/375/13 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2013-11-27 07:16:40
Data ogłoszenia: 2013-10-15 Data wydania: 2013-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/230/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości o nr ewidencyjnym 159/39 położonej w Subkowach, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:47
Data ogłoszenia: 2013-10-14 Data wydania: 2013-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/229/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 350/6 położonej w Subkowach, gmina Subkowy
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:47
Data ogłoszenia: 2013-10-03 Data wydania: 2013-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/228/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości o nr ewidencyjnych 196/7, 196/8, 197/3, 197/4, 198/1, 198/7 położonych w Subkowach, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla środowiska
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:42
Data ogłoszenia: 2013-10-01 Data wydania: 2013-09-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/176/2013 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 4 września 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Morzeszczyn – część działek nr 249/1 i 249/2.
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:42
Data ogłoszenia: 2013-09-30 Data wydania: 2013-09-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/175/2013 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 4 września 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno - działki nr 8 i 9 oraz część działki nr 7/1.
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:42
Data ogłoszenia: 2013-07-24 Data wydania: 2013-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/266/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:36:15