Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Morzeszczyn, pomorskie


Data ogłoszenia: 2016-06-07 Data wydania: 2016-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/102/2016 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń na terenie gminy Morzeszczyn.
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:47
Data ogłoszenia: 2016-06-07 Data wydania: 2016-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/102/2016 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń na terenie gminy Morzeszczyn.
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:47
Data ogłoszenia: 2016-06-07 Data wydania: 2016-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/102/2016 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń na terenie gminy Morzeszczyn.
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:47
Data ogłoszenia: 2016-06-07 Data wydania: 2016-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/102/2016 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń na terenie gminy Morzeszczyn.
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:47
Data ogłoszenia: 2016-05-12 Data wydania: 2016-03-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/100/2016 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 9 marca 2016r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu oznaczonego symbolem B 16U w miejscowości Morzeszczyn.
Data dodania do bazy: 2016-06-28 08:19:22
Data ogłoszenia: 2016-02-01 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/87/2015 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 81 w miejscowości Morzeszczyn.
Data dodania do bazy: 2016-02-05 08:42:04
Data ogłoszenia: 2015-12-17 Data wydania: 2015-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar w rejonie miejscowości Majewo w gminie Morzeszczyn.
Data dodania do bazy: 2016-01-13 13:36:54
Data ogłoszenia: 2015-04-20 Data wydania: 2015-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z obszarem oddziaływania w rejonie miejscowości Rzeżęcin i Gąsiorki w gminie Morzeszczyn.
Data dodania do bazy: 2015-04-23 17:35:35
Data ogłoszenia: 2015-04-20 Data wydania: 2015-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z obszarem oddziaływania w rejonie miejscowości Rzeżęcin i Gąsiorki w gminie Morzeszczyn.
Data dodania do bazy: 2015-04-23 17:35:35
Data ogłoszenia: 2013-10-01 Data wydania: 2013-09-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/176/2013 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 4 września 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Morzeszczyn – część działek nr 249/1 i 249/2.
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:42