Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat tczewski, pomorskie


Data ogłoszenia: 2014-12-11 Data wydania: 2014-10-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/326/14 Rady Gminy Subkowy z dnia 24 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 148/2 i części obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 195/2 położonych w miejscowości Brzuśce
Data dodania do bazy: 2015-01-19 13:28:18
Data ogłoszenia: 2014-12-04 Data wydania: 2014-10-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/324/14 Rady Gminy Subkowy z dnia 24 października 2014r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działek oznaczonych geodezyjnie nr 255/2, 256 i nr 260/3 położonych w miejscowości Brzuśce z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
Data dodania do bazy: 2014-12-08 17:27:23
Data ogłoszenia: 2014-08-06 Data wydania: 2014-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/450/14 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wieś Bielawki w obrębie geodezyjnym Rombark gmina Pelplin
Data dodania do bazy: 2014-08-10 22:23:32
Data ogłoszenia: 2014-06-24 Data wydania: 2014-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/437/14 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Rajkowy, gmina Pelplin
Data dodania do bazy: 2014-07-16 10:51:05
Data ogłoszenia: 2014-06-02 Data wydania: 2014-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/296/14 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru istniejącego zakładu przy ul. Sobieskiego w Gniewie
Data dodania do bazy: 2014-06-16 20:01:56
Data ogłoszenia: 2014-05-07 Data wydania: 2014-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/343/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
Data dodania do bazy: 2014-05-07 22:08:23
Data ogłoszenia: 2014-05-06 Data wydania: 2014-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/342/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
Data dodania do bazy: 2014-05-07 22:08:23
Data ogłoszenia: 2014-05-06 Data wydania: 2014-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/344/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
Data dodania do bazy: 2014-05-07 22:08:23
Data ogłoszenia: 2014-02-14 Data wydania: 2013-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/266/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 154 i nr 155 położonych w miejscowości Brzuśce, gmina Subkowy z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Data dodania do bazy: 2014-02-20 08:30:50
Data ogłoszenia: 2014-01-24 Data wydania: 2013-12-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/205/2013 Rady Gminy Tczew z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zajączkowo i fragmentu wsi Tczewskie Łąki oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Zajączkowo uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/578/06 Rady Gminy Tczew z dnia 22 marca 2006r., gmina Tczew
Data dodania do bazy: 2014-01-27 22:17:54