Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat pucki, pomorskie


Data ogłoszenia: 2014-12-04 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/552/2014 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Minkowice, gmina Krokowa
Data dodania do bazy: 2014-12-08 17:27:23
Data ogłoszenia: 2014-12-01 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/551/2014 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa
Data dodania do bazy: 2014-12-09 16:48:30
Data ogłoszenia: 2014-11-04 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXI/60/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 września 2014r. w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ogrodu Działkowego imienia Obrońców Kępy Oksywskiej w obrębie Pogórze gm. Kosakowo
Data dodania do bazy: 2014-11-11 12:55:39
Data ogłoszenia: 2014-10-21 Data wydania: 2014-09-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/535/2014 Rady Gminy Krokowa z dnia 8 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Odargowo w gminie Krokowa
Data dodania do bazy: 2014-10-23 12:59:38
Data ogłoszenia: 2014-07-25 Data wydania: 2014-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIX/42/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych przy ul. Dębogórskiej w Dębogórzu Wybudowaniu gmina Kosakowo – pomiędzy ulicami Długą i Piaskową.
Data dodania do bazy: 2014-07-26 14:00:48
Data ogłoszenia: 2014-07-25 Data wydania: 2014-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIX/43/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosakowo obejmującej działkę nr 120/5 w Kosakowie przy ul. Żeromskiego.
Data dodania do bazy: 2014-07-26 14:00:48
Data ogłoszenia: 2014-07-23 Data wydania: 2014-06-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/70/14 Rady Gminy Puck z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi REKOWO GÓRNE w gminie PUCK (dla terenu położonego po południowo – wschodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 216)
Data dodania do bazy: 2014-07-24 11:18:36
Data ogłoszenia: 2014-07-23 Data wydania: 2014-06-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/68/14 Rady Gminy Puck z dnia 12 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Puck nr XV/153/03 z dnia 30.12.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 132,133,134, 135/1, 135/2, 143 w Żelistrzewie, gmina Puck.
Data dodania do bazy: 2014-07-24 11:18:36
Data ogłoszenia: 2014-07-16 Data wydania: 2014-06-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/69/14 Rady Gminy Puck z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osłonino (część północna), gmina Puck.
Data dodania do bazy: 2014-07-17 12:24:50
Data ogłoszenia: 2014-05-20 Data wydania: 2014-04-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr LV/532/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie: uchwalenia zmiany nr 1 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o symbolu WT-2
Data dodania do bazy: 2014-05-21 07:12:49