Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Puck, pomorskie


Data ogłoszenia: 2015-03-12 Data wydania: 2015-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/26/15 Rady Gminy Puck z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSI REKOWO GÓRNE GMINA PUCK.
Data dodania do bazy: 2015-04-23 17:35:35
Data ogłoszenia: 2014-07-23 Data wydania: 2014-06-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/68/14 Rady Gminy Puck z dnia 12 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Puck nr XV/153/03 z dnia 30.12.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 132,133,134, 135/1, 135/2, 143 w Żelistrzewie, gmina Puck.
Data dodania do bazy: 2014-07-24 11:18:36
Data ogłoszenia: 2014-07-23 Data wydania: 2014-06-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/70/14 Rady Gminy Puck z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi REKOWO GÓRNE w gminie PUCK (dla terenu położonego po południowo – wschodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 216)
Data dodania do bazy: 2014-07-24 11:18:36
Data ogłoszenia: 2014-07-16 Data wydania: 2014-06-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/69/14 Rady Gminy Puck z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osłonino (część północna), gmina Puck.
Data dodania do bazy: 2014-07-17 12:24:50
Data ogłoszenia: 2013-08-26 Data wydania: 2013-07-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/64/13 Rady Gminy Puck z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi SMOLNO w gminie PUCK.
Data dodania do bazy: 2013-08-28 15:53:12
Data ogłoszenia: 2013-06-05 Data wydania: 2013-05-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.128.2013.WD Wojewody Pomorskiego z dnia 29 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/39/13 Rady Gminy Puck z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Smolno w gminie Puck.
Data dodania do bazy: 2013-09-12 21:58:00
Data ogłoszenia: 2012-08-07 Data wydania: 2012-07-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/58/12 Rady Gminy Puck z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Połchowo w gminie PUCK.
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:30:24
Data ogłoszenia: 2012-07-31 Data wydania: 2012-07-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/57/12 Rady Gminy Puck z dnia 5 lipca 2012r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rekowo Górne gmina Puck .
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:35:25
Data ogłoszenia: 2011-08-26 Data wydania: 2011-07-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/64/11 Rady Gminy Puck z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi REKOWO GÓRNE W GMINIE PUCK dla terenu oznaczonego symbolem A.3 M.
Data dodania do bazy: 2011-08-30 19:05:43
Data ogłoszenia: 2011-06-28 Data wydania: 2011-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy Puck z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 5/1 w Mrzezinie gmina Puck.
Data dodania do bazy: 2011-06-28 17:35:27