Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Jastarnia, pomorskie


Data ogłoszenia: 2017-03-13 Data wydania: 2016-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/257/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Mickiewicza, Nad Zatoką, Błękitnej, Portowej i Ks. Sychty
Data dodania do bazy: 2017-04-26 22:05:47
Data ogłoszenia: 2016-02-26 Data wydania: 2015-12-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/141/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Mickiewicza, Sztormowej i Ogrodowej
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:39
Data ogłoszenia: 2015-12-23 Data wydania: 2015-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/107/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kuźnica w mieście Jastarni
Data dodania do bazy: 2016-01-12 15:07:15
Data ogłoszenia: 2015-09-11 Data wydania: 2015-06-17
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Gd 318/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jurata w gminie Jastarnia
Data dodania do bazy: 2016-02-22 16:49:07
Data ogłoszenia: 2015-06-01 Data wydania: 2015-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/57/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulicy Ogrodowej
Data dodania do bazy: 2015-09-10 12:29:34
Data ogłoszenia: 2014-03-27 Data wydania: 2014-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/360/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni – pasa przykolejowego w rejonie wczasów PKP.
Data dodania do bazy: 2014-04-01 07:39:34
Data ogłoszenia: 2013-08-27 Data wydania: 2013-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/276/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jurata w gminie Jastarnia
Data dodania do bazy: 2013-09-09 14:24:21
Data ogłoszenia: 2013-08-12 Data wydania: 2013-08-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.195.2013.TM Wojewody Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/284/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki redakcyjnej w uchwale Nr XXXVII/276/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jurata w gminie Jastarnia.
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:36:16
Data ogłoszenia: 2012-07-19 Data wydania: 2012-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/159/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 28 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni obejmującego działkę nr 10/22 oraz część działki nr 10/29 (ark. mapy nr 4)
Data dodania do bazy: 2012-07-28 12:59:20
Data ogłoszenia: 2012-07-10 Data wydania: 2012-04-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/142/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulicy Polnej
Data dodania do bazy: 2012-07-28 12:59:19