Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Władysławowo, pomorskie


Data ogłoszenia: 2017-07-26 Data wydania: 2015-05-27
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Gd 701/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 0-1
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:42
Data ogłoszenia: 2017-02-17 Data wydania: 2016-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/404/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WS-6.1 we Władysławowie
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:53
Data ogłoszenia: 2016-12-07 Data wydania: 2016-12-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.122.2016.KS Wojewody Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXX/357/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3.2 w mieście Władysławowo w gminie Władysławowo.
Data dodania do bazy: 2016-12-11 13:11:31
Data ogłoszenia: 2016-12-07 Data wydania: 2016-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/357/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3.2 w mieście Władysławowo w gminie Władysławowo
Data dodania do bazy: 2016-12-11 13:11:31
Data ogłoszenia: 2015-07-03 Data wydania: 2015-04-01
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Gd 815/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego R - 2 obszaru o powierzchni 72,59 ha., położonego pomiędzy granicą obrębu Rozewie - od strony zachodniej i wschodniej oraz ul. Rozewską – od strony północnej, w miejscowości (obręb) Rozewie, stanowiącego fragment gminy miasta Władysławowo
Data dodania do bazy: 2016-02-23 20:26:49
Data ogłoszenia: 2014-05-20 Data wydania: 2014-04-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr LV/532/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie: uchwalenia zmiany nr 1 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o symbolu WT-2
Data dodania do bazy: 2014-05-21 07:12:49
Data ogłoszenia: 2014-04-16 Data wydania: 2014-03-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/504/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 5 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-1 dla obszaru pomiędzy Drogą Chłapowską, ul. Sucharskiego, Aleją Żeromskiego, ul. Błękitnej Armii oraz terenami kolejowymi od strony wschodniej położonego w miejscowości Władysławowo
Data dodania do bazy: 2014-04-18 09:00:00
Data ogłoszenia: 2014-04-16 Data wydania: 2014-03-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/505/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 5 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego K – 1 obszaru pomiędzy ul. Wojska Polskiego, do granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Karwia – Wschód”, ul. Lewińskiego oraz zachodniej granicy administracyjnej Gminy Miasta Władysławowo
Data dodania do bazy: 2014-04-18 09:00:00
Data ogłoszenia: 2014-03-20 Data wydania: 2014-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/495/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WS-2 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, przedłużeniem Drogi Chłapowskiej ul. Boh. Kaszubskich do granic administracyjnych Władysławowa położony w miejscowości Władysławowo.
Data dodania do bazy: 2014-03-24 19:28:24
Data ogłoszenia: 2013-12-12 Data wydania: 2013-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/457/2013 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego JG - 1
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:39