Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pomorskie


Data ogłoszenia: 2018-03-06 Data wydania: 2018-01-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/472/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Chocińskiej w Chojnicach.
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-06 Data wydania: 2018-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/1397/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy Azymutalnej II w mieście Gdańsku
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-06 Data wydania: 2018-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/594/2018 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borkowo i Żukowo, obszaru sąsiadującego z Jez. Głębokim i Karlikowskim, rejon ulic Kartuskiej i Nowowiejskiej, gmina Żukowo
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2018-03-06 Data wydania: 2018-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/594/2018 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borkowo i Żukowo, obszaru sąsiadującego z Jez. Głębokim i Karlikowskim, rejon ulic Kartuskiej i Nowowiejskiej, gmina Żukowo
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2018-03-06 Data wydania: 2017-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/334/17 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment gminy Pelplin w  rejonie miejscowości: Rajkowy, Ropuchy, Rożental i Nowy Dwór Pelpliński
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-06 Data wydania: 2018-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/600/2018 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Świat" części wsi Barniewice.
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2018-03-06 Data wydania: 2017-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/334/17 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment gminy Pelplin w  rejonie miejscowości: Rajkowy, Ropuchy, Rożental i Nowy Dwór Pelpliński
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-06 Data wydania: 2018-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/284/2018 Rady Gminy Liniewo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obszaru położonego w południowo-wschodniej części obrębu geodezyjnego Sobącz)
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2018-03-06 Data wydania: 2018-01-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/471/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicach Zakładowej, Przemysłowej oraz Lichnowskiej w Chojnicach.
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-02 Data wydania: 2017-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/221/2017 Rady Gminy Lubichowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części obrębów Mermet i Wda
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02