Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pomorskie


Data ogłoszenia: 2017-05-30 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/236/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
Data dodania do bazy: 2017-06-01 23:16:44
Data ogłoszenia: 2017-05-30 Data wydania: 2017-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/250/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4/2, 4/3, 4/5, 8, 9/8, 7, 12, 14, 6/2, 15/1, 218/2, 225/3, 510/5, 543 obr. Kozy
Data dodania do bazy: 2017-06-06 19:02:03
Data ogłoszenia: 2017-05-29 Data wydania: 2017-04-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/1014/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zaspa Młyniec rejon ulicy Hynka i Alei Jana Pawła II w mieście Gdańsku
Data dodania do bazy: 2017-06-09 18:35:05
Data ogłoszenia: 2017-05-29 Data wydania: 2017-04-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/1013/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port rejon ulicy Na Zaspę 31a – teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w mieście Gdańsku.
Data dodania do bazy: 2017-06-09 18:35:05
Data ogłoszenia: 2017-05-25 Data wydania: 2017-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 234/XXIV/VII/2017 Rady Gminy Linia z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Niepoczołowice, gmina Linia w zakresie części działki nr 6
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:54
Data ogłoszenia: 2017-05-19 Data wydania: 2017-03-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/392/2017 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Glincz, w rejonie ulicy Świerkowej, gmina Żukowo
Data dodania do bazy: 2017-05-23 12:49:30
Data ogłoszenia: 2017-05-18 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/413/2017 Rady Miasta Rumi z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską.
Data dodania do bazy: 2017-06-13 18:35:41
Data ogłoszenia: 2017-05-17 Data wydania: 2017-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 236/XXIV/VII/2017 Rady Gminy Linia z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Linia, gmina Linia
Data dodania do bazy: 2017-06-13 18:35:41
Data ogłoszenia: 2017-05-17 Data wydania: 2017-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/295/2017 Rady Gminy Krokowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki położonej w centralnej części miejscowości Dębki, gmina Krokowa
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:40:00
Data ogłoszenia: 2017-05-17 Data wydania: 2017-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 237/XXIV/VII/2017 Rady Gminy Linia z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Pobłocie, gmina Linia
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:40:00