Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Sopot, pomorskie


Data ogłoszenia: 2017-05-16 Data wydania: 2017-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/379/2017 Rady Miasta Sopotu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Tadeusza Kościuszki, Jana Sobieskiego, 3 Maja, w mieście Sopocie, w zakresie terenu położonego między ulicami Lipową, Władysława IV i Tadeusza Kościuszki
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:40:00
Data ogłoszenia: 2016-12-27 Data wydania: 2016-12-16
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.128.2016.KS Wojewody Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXIII/299/2016 Rady Miasta Sopotu z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cmentarza Katolickiego w mieście Sopocie
Data dodania do bazy: 2016-12-27 14:49:39
Data ogłoszenia: 2016-12-27 Data wydania: 2016-11-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/299/2016 Rady Miasta Sopotu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cmentarza Katolickiego w mieście Sopocie
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:38
Data ogłoszenia: 2016-10-24 Data wydania: 2016-10-20
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.92.2016.JB Wojewody Pomorskiego z dnia 20 października 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXI/281/2016 Rady Miasta Sopotu z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części pasa przykolejowego w mieście Sopocie, w zakresie terenu od wiaduktu nad torami PKP do przystanku SKM w Kamiennym Potoku, w części dotyczącej: 1) § 3 ust. 1 pkt 6, 2) § 4 ust. 1 pkt 8 lit. a i b, 3) § 4 ust. 2 pkt 8 lit. a i b, 4) § 4 ust. 3 pkt 8 lit. a i b, 5) § 4 ust. 4 pkt 8 lit. a, 6) § 4 ust. 5 pkt 8 lit. a i b, 7) § 4 ust. 6 pkt 8 lit. a i b, 8) § 4 ust. 7 pkt 8 lit. a i b.
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:52
Data ogłoszenia: 2015-12-29 Data wydania: 2015-11-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/181/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - Lasy Komunalne w mieście Sopocie
Data dodania do bazy: 2016-01-12 15:07:15
Data ogłoszenia: 2015-09-03 Data wydania: 2015-07-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/122/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru plaż miejskich obejmującego fragment północnego pasa nadmorskiego (R-2/03) i południowego pasa nadmorskiego (R-3/08) w mieście Sopocie
Data dodania do bazy: 2016-02-22 16:49:07
Data ogłoszenia: 2015-08-19 Data wydania: 2015-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/106/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Haffnera, Powstańców Warszawy, Wosia Budzysza w mieście Sopocie
Data dodania do bazy: 2015-08-24 12:42:09
Data ogłoszenia: 2015-04-20 Data wydania: 2015-03-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/49/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 2 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru A1 ochrony uzdrowiskowej w Sopocie (R-3/05) w zakresie karty terenu 09
Data dodania do bazy: 2015-04-23 17:35:35
Data ogłoszenia: 2015-04-15 Data wydania: 2015-03-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/51/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 2 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Świemirowskiej w mieście Sopocie w zakresie obszaru położonego między ulicami Al. Niepodległości, Smolną i Świemirowską
Data dodania do bazy: 2015-04-20 22:15:43
Data ogłoszenia: 2015-04-14 Data wydania: 2015-04-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-I.4131.18.2015.MK Wojewody Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VI/52/2015 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Świemirowskiej w mieście Sopocie w zakresie karty terenu 16.KP
Data dodania do bazy: 2015-04-23 17:35:35