Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Suwałki, podlaskie


Data ogłoszenia: 2014-07-21 Data wydania: 2014-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/555/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w ciągu ulicy Ludwika Waryńskiego na odcinku między ulicami Tadeusza Kościuszki i Teofila Noniewicza
Data dodania do bazy: 2014-07-22 21:34:46
Data ogłoszenia: 2014-07-21 Data wydania: 2014-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/556/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza komunalnego w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2014-07-22 21:34:46
Data ogłoszenia: 2014-07-21 Data wydania: 2014-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/554/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Wylotowej w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2014-07-22 21:34:46
Data ogłoszenia: 2014-06-20 Data wydania: 2014-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/541/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych między rzeką Czarną Hańczą a ulicą Mikołaja Reja w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2014-06-21 09:44:37
Data ogłoszenia: 2014-05-13 Data wydania: 2014-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/533/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ogrodowej i S. Staszica w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2014-05-14 07:07:06
Data ogłoszenia: 2014-05-13 Data wydania: 2014-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/534/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie lotniska w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2014-05-14 07:07:06
Data ogłoszenia: 2014-05-02 Data wydania: 2014-04-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.86.2014.AK Wojewody Podlaskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XLVII/517/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Różanej w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2014-05-06 09:27:33
Data ogłoszenia: 2014-05-02 Data wydania: 2014-04-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.87.2014.AK Wojewody Podlaskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XLVII/519/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Wylotowej w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2014-05-06 09:27:33
Data ogłoszenia: 2014-04-01 Data wydania: 2014-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/519/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Wylotowej w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2014-04-02 09:32:56
Data ogłoszenia: 2014-04-01 Data wydania: 2014-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/518/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół komunalnego ujęcia wody podziemnej w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2014-04-02 09:32:56