Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Suwałki, podlaskie


Data ogłoszenia: 2011-08-03 Data wydania: 2011-07-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.4131.2.99.2011.ZCH Wojewody Podlaskiego z dnia 28 lipca 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XI/88/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Emilii Plater położonego pomiędzy ulicami M. Skłodowskiej-Curie, T. Kościuszki, gen. W. Sikorskiego i W. Gałaja w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2011-08-05 14:16:42
Data ogłoszenia: 2011-03-17 Data wydania: 2011-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żeromskiego w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2011-03-18 00:33:00
Data ogłoszenia: 2010-11-26 Data wydania: 2010-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/495/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w ciągu ulicy L. Waryńskiego na odcinku między ulicami T. Kościuszki i T. Noniewicza
Data dodania do bazy: 2011-03-14 00:17:00
Data ogłoszenia: 2010-11-22 Data wydania: 2010-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/496/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Chłodną, T. Noniewicza, a od północy granicami działek: 11507/1, 11507/2, 11515/2, 11516/2
Data dodania do bazy: 2011-03-24 18:04:00
Data ogłoszenia: 2010-09-28 Data wydania: 2010-09-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-132/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 września 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LI/476/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Chłodną, T. Noniewicza, a od północy granicami działek: 11507/1, 11507/2, 11515/2, 11516/2
Data dodania do bazy: 2011-02-16 22:51:00
Data ogłoszenia: 2010-07-29 Data wydania: 2010-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/456/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Reymonta w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2011-04-29 23:10:00
Data ogłoszenia: 2010-07-27 Data wydania: 2010-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/455/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w kwartale ulic: T. Kościuszki, A. Mickiewicza, W. Gałaja, Kamedulska, Plac Marszałka J. Piłsudskiego w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2011-05-19 23:10:00
Data ogłoszenia: 2010-06-16 Data wydania: 2010-05-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/447/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zarzecze w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2011-04-05 22:06:00
Data ogłoszenia: 2010-06-16 Data wydania: 2010-05-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/448/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk, ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Chłodną, T. Noniewicza i L. Waryńskiego
Data dodania do bazy: 2011-03-26 18:27:00
Data ogłoszenia: 2010-01-19 Data wydania: 2009-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/391/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Reja a ulicą Szpitalną w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2011-03-20 18:29:00