Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat grajewski, podlaskie


Data ogłoszenia: 2015-06-24 Data wydania: 2015-06-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.81.2015.AR Wojewody Podlaskiego z dnia 24 czerwca 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały nr 37/V/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Popowo”
Data dodania do bazy: 2015-06-28 14:00:05
Data ogłoszenia: 2015-06-15 Data wydania: 2015-05-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr 37/V/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Popowo”
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:42
Data ogłoszenia: 2015-04-23 Data wydania: 2015-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/29/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Rajgród
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:39:39
Data ogłoszenia: 2015-01-27 Data wydania: 2014-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 11/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Danówek, gmina Grajewo
Data dodania do bazy: 2015-04-30 13:05:08
Data ogłoszenia: 2014-06-26 Data wydania: 2014-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 211/XXXIV/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kacprowo, gmina Grajewo
Data dodania do bazy: 2014-07-16 10:51:02
Data ogłoszenia: 2014-06-26 Data wydania: 2014-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 210/XXXIV/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Koszarówka, gmina Grajewo
Data dodania do bazy: 2014-07-28 21:37:14
Data ogłoszenia: 2014-01-29 Data wydania: 2014-01-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/326/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo dotyczącego obszaru położonego na osiedlu Jana Pawła II”
Data dodania do bazy: 2014-02-14 09:38:41
Data ogłoszenia: 2013-09-26 Data wydania: 2013-09-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr 164/XXVII/13 Rady Gminy Grajewo z dnia 20 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Koszarówka, gmina Grajewo
Data dodania do bazy: 2013-10-22 21:56:11
Data ogłoszenia: 2013-07-12 Data wydania: 2013-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/238/13 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów – „Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług”
Data dodania do bazy: 2013-08-07 13:47:57
Data ogłoszenia: 2013-07-08 Data wydania: 2013-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/269/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony na osiedlu Centrum w Grajewie”
Data dodania do bazy: 2013-08-07 13:47:57