Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Popowo gmina Grajewo, podlaskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.81.2015.AR Wojewody Podlaskiego z dnia 24 czerwca 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały nr 37/V/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Popowo”1


2


3