Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat grajewski, podlaskie


Data ogłoszenia: 2011-07-01 Data wydania: 2011-05-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa ” - części gruntów wsi Turczyn, Bukowo, Kołaki, Łazarze, Kosiły, Karwowo, Skrodzkie i Wólka Piotrowska, gmina Rajgród
Data dodania do bazy: 2011-07-01 22:21:38
Data ogłoszenia: 2011-07-01 Data wydania: 2011-05-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa ” - części gruntów wsi Turczyn, Bukowo, Kołaki, Łazarze, Kosiły, Karwowo, Skrodzkie i Wólka Piotrowska, gmina Rajgród
Data dodania do bazy: 2011-07-01 22:21:38
Data ogłoszenia: 2011-07-01 Data wydania: 2011-05-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa ” - części gruntów wsi Turczyn, Bukowo, Kołaki, Łazarze, Kosiły, Karwowo, Skrodzkie i Wólka Piotrowska, gmina Rajgród
Data dodania do bazy: 2011-07-01 22:21:38
Data ogłoszenia: 2011-07-01 Data wydania: 2011-05-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa ” - części gruntów wsi Turczyn, Bukowo, Kołaki, Łazarze, Kosiły, Karwowo, Skrodzkie i Wólka Piotrowska, gmina Rajgród
Data dodania do bazy: 2011-07-01 22:21:38
Data ogłoszenia: 2011-07-01 Data wydania: 2011-05-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa ” - części gruntów wsi Turczyn, Bukowo, Kołaki, Łazarze, Kosiły, Karwowo, Skrodzkie i Wólka Piotrowska, gmina Rajgród
Data dodania do bazy: 2011-07-01 22:21:38
Data ogłoszenia: 2011-05-24 Data wydania: 2011-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr 29/VII/11 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Popowo
Data dodania do bazy: 2011-05-24 18:14:00
Data ogłoszenia: 2010-10-05 Data wydania: 2010-09-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-137/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 września 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/241/2010 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Rajgród
Data dodania do bazy: 2011-05-15 01:35:00
Data ogłoszenia: 2010-08-31 Data wydania: 2010-07-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/238/2010 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 31 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Rajgród
Data dodania do bazy: 2011-02-05 23:39:00
Data ogłoszenia: 2010-07-07 Data wydania: 2010-06-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr 156/XXXVII/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w granicach gruntów wsi Świdry Awissa
Data dodania do bazy: 2011-02-11 17:57:00
Data ogłoszenia: 2010-07-07 Data wydania: 2010-07-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-103/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 156/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w granicach gruntów wsi Świdry Awissa
Data dodania do bazy: 2011-05-01 18:51:00