Strona główna Informacje Polityka prywatnościpowiat augustowski:
Bargłów Kościelny
Lipsk
Sztabin

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat augustowski, podlaskie


Data ogłoszenia: 2009-04-10 Data wydania: 2009-03-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/190/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta Augustowa położonych w ciągu projektowanej drogi krajowej nr S19, w odniesieniu do terenów położonych między projektowaną obwodnicą miasta a ul. Rajgrodzką, ograniczonych drogą do wsi Turówka i drogą stanowiącą dojazd do kompleksu zabudowy oznaczonej symbolem 13MN/P nazwa zwyczajowa - "Ślepsk III"
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:14:15
Data ogłoszenia: 2009-01-08 Data wydania: 2008-12-02
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XV/120/08 Rady Gminy Płaska z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej wsi Rudawka w gminie Płaska
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:46:20