Strona główna Informacje Polityka prywatnościpowiat augustowski:
Bargłów Kościelny
Lipsk
Sztabin

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat augustowski, podlaskie


Data ogłoszenia: 2012-06-14 Data wydania: 2012-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/80/12 Rady Gminy Płaska z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska
Data dodania do bazy: 2012-06-18 11:54:48
Data ogłoszenia: 2012-06-14 Data wydania: 2012-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/80/12 Rady Gminy Płaska z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska
Data dodania do bazy: 2012-06-18 11:54:48
Data ogłoszenia: 2011-08-04 Data wydania: 2011-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ślepsk I”
Data dodania do bazy: 2011-08-05 14:16:42
Data ogłoszenia: 2011-08-04 Data wydania: 2011-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/50/11 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów gminy Nowinka, położonych w ciągu projektowanej drogi Nr S19”
Data dodania do bazy: 2011-08-05 14:16:42
Data ogłoszenia: 2011-08-04 Data wydania: 2011-08-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.4131.2.103.2011.AR Wojewody Podlaskiego z dnia 2 sierpnia 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ślepsk I”
Data dodania do bazy: 2011-08-05 14:16:42
Data ogłoszenia: 2011-07-18 Data wydania: 2011-06-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/52/11 Rady Gminy Augustów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Augustów w odniesieniu do działek nr ew. 232/1 i 232/2 wraz z przyległym fragmentem drogi wojewódzkiej nr 664 w obrębie wsi Janówka
Data dodania do bazy: 2011-07-18 17:56:42
Data ogłoszenia: 2010-05-26 Data wydania: 2010-04-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/194/10 Rady Gminy Płaska z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska
Data dodania do bazy: 2011-02-16 22:41:00
Data ogłoszenia: 2009-12-30 Data wydania: 2009-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/168/09 Rady Gminy Płaska z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska
Data dodania do bazy: 2011-03-09 20:24:00
Data ogłoszenia: 2009-08-04 Data wydania: 2009-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/155/09 Rady Gminy Płaska z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska.
Data dodania do bazy: 2011-05-12 23:41:00
Data ogłoszenia: 2009-05-28 Data wydania: 2009-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/197/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów zwanego „Borki – Centrum” obejmującego tereny położone między ulicami: Rajgrodzką, Al.Jana Pawła II, Konarskiego, Nad Nettą, Nadrzeczną, rzeką Nettą i ul.Mostową oraz zmieniającego ustalenia części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w centrum Augustowa położonych miedzy ulicami Mostową, Sienkiewicza, Kilińskiego, Rybacką i rzeką Nettą uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/253/01 Rady Miasta Augustów z dnia 29 czerwca 2001r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 27, poz. 466), w odniesieniu do terenów położonych przy ul. Mostowej i ul. Kilińskiego, stanowiących kompleks zabudowy określonej symbolem przeznaczenia 2 MNU, 1 UGH i częściowo 4 MNU.
Data dodania do bazy: 2011-06-15 22:43:05