Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Cieszanów gmina Cieszanów, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/52/2016 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „WOLA NOWOSIELSKA I”
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:01:57
Data ogłoszenia: 2014-03-24 Data wydania: 2014-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/9/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „NAD BRUSIENKĄ I”
Data dodania do bazy: 2014-05-20 08:46:13
Data ogłoszenia: 2013-11-22 Data wydania: 2013-10-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/66/2013 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 16 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „OBWODNICA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 865 DLA MIASTA CIESZANOWA” uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Cieszanowie nr 56/IX/04 z dnia 30 września 2004r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego nr 20 z dnia 17 lutego 2005r. poz. 237.
Data dodania do bazy: 2013-11-24 16:21:17
Data ogłoszenia: 2012-03-14 Data wydania: 2012-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/3/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usługowo – mieszkaniowych w Cieszanowie i Nowym Siole
Data dodania do bazy: 2012-04-15 22:59:22
Data ogłoszenia: 2011-12-03 Data wydania: 2011-12-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.160.2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 grudnia 2011r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr XIV/85/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usługowo-mieszkaniowych w Cieszanowie i Nowym Siole
Data dodania do bazy: 2011-12-29 22:02:37
Data ogłoszenia: 2011-09-05 Data wydania: 2011-09-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.125.2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 września 2011r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr XI/62/2011 z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usługowo-mieszkaniowych w Cieszanowie i Nowym Siole .
Data dodania do bazy: 2011-09-25 19:30:57