Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Cieszanów, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/52/2016 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „WOLA NOWOSIELSKA I”
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:01:57
Data ogłoszenia: 2015-03-04 Data wydania: 2015-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/7/2015 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY W NOWYM SIOLE”
Data dodania do bazy: 2015-03-20 13:48:40
Data ogłoszenia: 2014-03-24 Data wydania: 2014-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/9/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „NAD BRUSIENKĄ I”
Data dodania do bazy: 2014-05-20 08:46:13
Data ogłoszenia: 2013-11-22 Data wydania: 2013-10-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/65/2013 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 16 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KOŚCIOŁA W CHOTYLUBIU” uchwalonego uchwałą Rady Gminy i Miasta Cieszanów nr 20/III/96 z dnia 29 maja 1996r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Przemyskiego nr 11 z dnia 31 lipca 1996r. poz. 156
Data dodania do bazy: 2013-11-24 16:21:17
Data ogłoszenia: 2013-11-22 Data wydania: 2013-10-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/66/2013 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 16 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „OBWODNICA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 865 DLA MIASTA CIESZANOWA” uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Cieszanowie nr 56/IX/04 z dnia 30 września 2004r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego nr 20 z dnia 17 lutego 2005r. poz. 237.
Data dodania do bazy: 2013-11-24 16:21:17
Data ogłoszenia: 2013-02-04 Data wydania: 2012-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/84/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO W DACHNOWIE”
Data dodania do bazy: 2013-02-05 21:36:45
Data ogłoszenia: 2012-03-14 Data wydania: 2012-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/3/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usługowo – mieszkaniowych w Cieszanowie i Nowym Siole
Data dodania do bazy: 2012-04-15 22:59:22
Data ogłoszenia: 2012-03-14 Data wydania: 2012-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/3/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usługowo – mieszkaniowych w Cieszanowie i Nowym Siole
Data dodania do bazy: 2012-04-15 22:59:22
Data ogłoszenia: 2011-12-14 Data wydania: 2011-10-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/81/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny rekreacyjno – sportowe oraz handlowo – usługowe w Starym Lublińcu nad Zalewem”
Data dodania do bazy: 2012-01-15 01:14:10
Data ogłoszenia: 2011-12-03 Data wydania: 2011-12-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.160.2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 grudnia 2011r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr XIV/85/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usługowo-mieszkaniowych w Cieszanowie i Nowym Siole
Data dodania do bazy: 2011-12-29 22:02:37